Løbssprængninger

I Danmark hører sprængninger af løb til sjældenhederne. Det er der flere grunde til. For det første har vi, som mange andre lander i øvrigt, regler om, at våben skal trykprøves. Og for det andet har vi en jagtprøve, som er så omfattende, at man må forvente et højt vidensniveau af danske jægere.

Men hvorfor går det alligevel galt nogle gange?

Nogle af løbssprængningerne kunne være undgået med bedre kontrol af løbet før ladning. En haglbøsse, der er stukket ned i jord eller sne, kan eksplodere ved skydning, fordi trykket kommer til at overskride det niveau, som våbnet er fabrikeret til.

Der er også set eksempler på brug af forkert ammunition. Hvis man går med en 12’er haglbøsse, og både har 12’er og 20’er ammunition i lommen, kan det ende fatalt. Således har man set eksempler på jægere, som putter en 20’er-patron i haglgeværet. Den kan glide ned i løbet, og hvis man ikke opdager fejlen og bare lader med én til patron, kan det gå grueligt galt.

Skyder man med kraftige patroner og bruger en stram choke (fx 1/1), vil det også øge risikoen for sprængninger.