Jagtudlejning

Priser
Kontrakt
Regler

Priser på jagtudlejning
Faktorer som har betydning for prisen:
– Størrelsen på jagtområdet.
– Jagtområdets tilstand (mark, skov, sø, å m.m.)
– De tilstødende områder (er der skov, eng, søer i nærheden?)
– Vildbestanden på området
– Diverse tilladelser (må der opstilles skydetårn/stige, må man skyde alt, hvad jagtloven tillader, eller er der restriktioner? Må der skydes med alle tilladte våben?)

Ud over de nævnte forhold er der selvfølgeligt den enkeltes personlige præferencer.

Priserne på jagtleje kan variere meget.

Kontrakt
I mange tilfælde er det en god idé at lave en skriftlig kontrakt, så der er enighed om, hvad jagtlejen indbefatter. På Danmarks Jægerforbunds hjemmeside kan du downloade formularer til kontrakter. Jægerforbundet har også formularer til konsortieaftaler. Ved naboaftaler om skydetårne kan du også hente formularer.

Kontrakten vil i de fleste tilfælde være fordelagtige både for lejeren af jagten og for ejeren af jorden.

Du kan også lave en naboaftale. I mange tilfælde er det nødvendigt for at kunne opstille skydetårne/stiger, men det kan også være en fordel for begge parter at aftale andre forhold. Der findes også jagtområder, som er så små, at de ikke kan udlejes til jagt. I den slags tilfælde kan man lave aftaler med de tilgrænsende områder.

Her på siden er det gratis at annoncere for jagtudlejning.

Den billigste løsning
Der findes jagtformer, som er helt gratis – følg dette link.

Hvis vi ser bort fra dem, er den billigste løsning at købe jagtkort gennem fx jagtforeninger. Selv giver jeg 1000 kr. om året for ca. 100 ha.

Eksempler på priser: Det første konsortium, som jeg var en del af, kostede 4000 kr. pr. person. Vi var fem, og området var næsten 100 ha. En så lav pris skyldtes, at det meste var agerjord. Der var ikke nogen sø eller skov og egentlig en ret fattig vildtbestand. En jagtudlejning af denne art kan være helt fint for en nyjæger. Man lærer andre at kende, og selvfølgelig bliver der skudt lidt. Forestiller man sig et jagtområde af samme størrelse, men med skov, søer og større vildtbestand, ville det kunne koste flere gange mere. Dyrkede områder med græs, stubmark m.m. kan lejes til jagt for små beløb.

Se mere på Jagt2000.dk

Leave a comment