DN’s forslag til nye jagtregler

“der bør være krav om, at jægerne med få års
mellemrum kan bestå en skydeprøve” (side 12)

“Der må ikke drives jagt på arealer under fem hektar” (side 13)

“Der må ikke kunne afgives skud nærmere end 100 meter fra
anden mands grund” (side 13)

“DN arbejder for stop for vandfuglejagt efter kl. 11 om for-
middagen” (side 14)

Læs hele rapporten her.

Leave a comment